NEWS

Kết nối cùng HnB! Cùng nắm bắt những xu hướng mỹ phẩm hiện nay, sản phẩm mới, phong cách làm đẹp và những thông tin về các triễn làm làm đẹp trên thế giới.

HNB NEWS

Top Manufacturers Listed in the Bio Cellulose Masks Market Report

HnB cosmetic company has chosen as best biocellulose mask pack manufacturer in the world together with LANCOME, DHC, Lizabeth Arden and TakiUSA by USA magazine

EXHIBITIONS

COSMOPROF ASIA HONG KONG 2013


ESTHETICS, COSMETICS & SPA NEW YORK 2018


COSMOPROF NORTH AMERICA LAS VEGAS 2019

COSMOPROF ASIA HONG KONG 2015


K-BEAUTY POLAND
2018


IN COSMETICS ASIA
2019

COSMOPROF NORTH AMERICA LAS VEGAS 2017


PROFESSIONAL BEAUTY INDIA 2019


close

Special mask

close

Skincare

BROCHURE